Home 22.5. KRVNI TRAG - ISPIT U RADU

 U Lova?kom domu LD "Jastreb", 30. sije?nja 2009. održana je redovna godišnja Skupština Kinološke udruge Samobor. Na Skupštini su podnesena sva izvješ?a o radu u 2008. godini.

 

Predsjednica KU Samobor, Jadranka Smojver Selimovi?, podnjela je izvješ?e Izvršnog odbora o radu tijekom protekle godine. U kratko donosimo dio toga izvješ?a.
Nakon prošlogodišnje Skupštine naše udruge žurno smo pristupili smo verifikaciji promjenjenog Statuta KU Samobor pri nadležnom tijelu uprave, te je isti postupak završen tijekom travnja prošle godine.
S radoš?u smo prihvatili poziv LD Jastreb - Strmec, te se priklju?ili povijesno-kulturnoj priredbi tradicionalne proslave Jurjeva, koja je održana pri Lova?kom domu u Strmcu.
S obzirom da tijekom prolje?a i ljeta nismo imali planiranih kinoloških priredbi, rad udruge bio je, osim ispunjavanja klubskih obveza prema uzgaja?ima i prijava legla, okrenut prema izgradnji, odnosno preure?enju rova za održavanje ispita pasa jamara, a prema novom Pravilniku o radu HKS-a. Tako smo u dogovoru s povjerenikom HKS-a g. Ivanom Grdom prvotno sa?inili "snimanje" postoje?eg stanja, te izradili nacrt i plan preure?enja istog. 
Tijekom ljeta 2008, u više vikenda organizirane su radne akcije, u kojima je dobrovoljnim radom sudjelovao velik broj ?lanova, te je kona?no 28.9.2009. održano sve?ano otvorenje rova, te je tom prilikom od strane spomenutog povjerenika, odobrena licenca za održavanje priredbi prema pravilniku HKS-a. Na sve?anom otvorenju je održana prezentacija rada, a na istoj su bili predstavnici medija koji su sa zadovoljstvom izvjestili o tome.
Kinološke priredbe rada lovnih pasmina pasa održane su prema planu kako slijedi:
27.9.2008. Ispit pasa svih lova?kih pasmina na divlju svinju u Selcu Žumbera?kom. Na tu priredbu pristupila su 26 psa, te je tom prilikom ocijenjen oblik 12 pasa. Želja nam je da održavanje ove priredbe tradicionalno organiziramo zadnji vikend u 9. mjesecu.  Vrijeme nas je ovaj puta dobro poslužilo, te je bilo prisutno osim gostiju i veliki broj promatra?a, a za ukusnu hranu pobrinuo se je doma?in Tomislav Delamari?.    
18.10.2008. Ispit priro?enih osobina i smotra za lova?ke pse - Strmec Samoborski, na koji su pristupili 5 retrivera, 12 goni?a, 13 pti?ara, 7 jazav?ara, 4 lovna terijera, te je ocijenjen oblik 30 lova?kih pasa. Ovu priredbu tradicionalno održavamo sredinom listopada, ?lanovi udruge pobrinuli su se da ugoste takmi?are i goste, a kinološki suci izrazili su zadovoljstvo samom organizacijom.
Uz ovo ranije re?eno i dalje bilježimo porast ?lanova, te rekordan broj uzgojenih pasa u našoj Udruzi.
Sve odluke udruge donošene su na sjednicama Izvršnog odbora, na koji su uvijek pozivani i ?lanovi nadzornog odbora, a u izvješ?u o financijskom poslovanju vidjet ?ete da je i ove godine udruga pozitivno poslovala.
Još jednom napominjem i zahvaljujem se svim ?lanovima udruge na velikoj i bezrezervnoj pomo?i gotovo svih ?lanova Udruge, a na što sam posebno ponosna. Tako?er veliku pomo? u radu dalo nam je LD Jastreb Strmec, u ?ijim smo prostorijama održavali sve gore navedene sastanke.
O planu aktivnosti za 2009. godinu zajedno ?emo odlu?ivati u jednoj od idu?ih to?aka dnevnog reda, a ja bih u ovom uvodnom dijelu pozvala sve da na bilo koji na?in, koji je u njihovoj mo?i pomognu održavanje i organizaciju predstoje?e Nacionalne izložbe pasa, a koja ?e se održati 29.8.2009.g. i to u godini našeg jubileja - 40 godina postojanja Udruge. Sigurna sam da ?emo svi zajedno krajem ove godine, biti prisutni na proslavi ove godišnjice, jedne od najstarijih kinoloških udruga u Hrvatskoj.

 

Nakon ovog izvješ?a, izvještaje su podnijeli predsjednik Nadzornog odbora udruge, g. Miljenko Bori?, blagajnik Ivan Galic, voditelj uzgoja Zlatko Prahin.
Nakon kra?e rasprave Izvješ?a su jednoglasno prihva?ena, te je donesen plan rada za 2009. godinu. 

PLAN RADA U 2009. GODINI
- PREGLED LEGALA I OBAVLJANJE SERVISA PRIJAVLJIVANJA ISTIH U HKS - KONTINUIRANO
- SURADNJA SA LOVA?KIM ORGANIZACIJAMA NA PODRU?JU DJELOVANJE UDRUGE I UKLJU?IVANJE U PRIREDBE KOJE ORGANIZIRAJU - PREMA ISKAZANOJ POTREBI
- SURADNJA SA HRVATSKIM KINOLOŠKIM SAVEZOM I UKLJU?IVANJE U RAD NJEGOVIH TIJELA I PRIREDBI    
- SURADNJA SA LOKALNOM SAMOUPRAVOM 
- SURADNJA SA MEDIJIMA NA CILJEVIMA PROMICANJA KINOLOGIJE
- IZRADA WEB STRANICE UDRUGE 
- 29.8.2009. - NACIONALNA IZLOŽBA PASA - CAC SAMOBOR 2009
- 26.9.2009. - ISPIT PASA NA DIVLJU SVINJU
- 17.10.2009. - IPO LOVA?KIH PASMINA PASA
- JESEN 2009 - DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA JAZAV?ARA I LOVNIH TERIJERA
12.2009. PROSLAVA 40. GODIŠNJICE KU SAMOBOR 

Po završetku Skupštine održan je prigodni domjenak. 

 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

 
RocketTheme Joomla Templates
Copyright © 2021 kusamobor.info. Sva prava pridrĹľana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..