Home 22.5. KRVNI TRAG - ISPIT U RADU Otvorenje novo preure?enog rova
Otvorenje novo preure?enog rova

U Strmcu Samoborskom 28.9.2008. godine otvoren je novoure?eni rov u potpunosti uskla?en s novim pravilnikom HKS-a. Tom prilikom izvršeno je i licenciranje istog.

S obzirom da tijekom prolje?a i ljeta nismo imali planiranih kinoloških priredbi, rad udruge bio je, osim ispunjavanja klubskih obveza prema uzgaja?ima i prijava legla, okrenut prema izgradnji, odnosno preure?enju rova za održavanje ispita pasa jamara, a prema novom Pravilniku o radu HKS-a. Tako smo u dogovoru s povjerenikom HKS-a g. Ivanom Grdom prvotno sa?inili "snimanje" postoje?eg stanja, te izradili nacrt i plan preure?enja istog. 
Tijekom ljeta 2008, u više vikenda organizirane su radne akcije, u kojima je dobrovoljnim radom sudjelovao velik broj ?lanova, te je kona?no 28.9.2009. održano sve?ano otvorenje rova, te je tom prilikom od strane spomenutog povjerenika, odobrena licenca za održavanje priredbi prema pravilniku HKS-a. Na sve?anom otvorenju je održana prezentacija rada, a na istoj su bili predstavnici medija koji su sa zadovoljstvom izvjestili o tome.

 


 

 
RocketTheme Joomla Templates
Copyright © 2021 kusamobor.info. Sva prava pridrĹľana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..