Home 22.5. KRVNI TRAG - ISPIT U RADU Jesenski IPO - 2007
Jesenski IPO - 2007

USPJENO ORGANIZIRANI JESENSKI ISPITI K.U. SAMOBOR

Radi velikog interesa vlasnika lovnih pasa, KU Samobor organizirala je 13. listopada 2007. godine IPO za pti?are, goni?e, terijere i jazav?are na divlja?i bogatim terenima LU Jastreb iz Svete Nedelje i LU ljuka iz Sv Martina pod Oki?em.

Sudili su gospoda suci Nenad Jagodi?, Marijan Hru, Stjepan Ra?i? i Mario Vlai?. Prije ispita na terenu odrana je i smotra pasa. Predsjednica KU Samobor, g?a. Jadranka Smojver Selimovi?, na do?eku sudaca, nije krila zadovoljstvo rekordnim brojem privedenih pasa, kao i entuzijazmom kojim su ?lanovi udruge prionuli organizaciji ove priredbe, te svestranoj pomo?i lova?kih udruga na ?ijim su terenima ispiti odrani. Svakako treba napomenuti da su privedeni radni psi bili dobro obu?eni ali da se primje?uje kako se premalo panje pridaje eksterijeru, tako da ima pasa gdje se jedva prepoznaje tipi?nost pasmine.

U radu su posebno dobar rad prikazali pti?ari. Od 12 pasa koji su pristupili svi su poloili ispit. Od 13 goni?a koji su izali na polje njih 9 je zadovoljilo kriterije sudaca.

Po prvi put, po novom pravilniku, odravao se je IPO za jazav?are i njema?ke lovne terijere. Prema njemu jazav?ari su obvezni odraditi disciplinu sljedoglasnog gonjenja zeca na polju. Vlasnici pasa koji su htjeli mogli su ispitati i rad u vodi. Ta disciplina nije obavezna i ne utje?e na ukupnu ocjenu ili prolaznost ispita. Od 9 jazav?ara koji su pristupili, 5 ih je poloilo ispit. Nakon uvo?enja ovog pravilnika, jazav?ari vie ne bi spadali u kategoriju jamara jer ne podlijeu ispitu u radu pod zemljom.

Rad njema?kih lovnih terijera posebno je pra?en na ovom ispitu. Nakon odra?enog polja i vode, prvi puta u Hrvatskoj se slubeno polagao ispit na krunom rovu. Dragi nam gost na tom dijelu ispita bio je i gospodin Willibald Fleck iz Austrije, koji je stru?no objasnio princip rada i na?in ocjenjivanja. Malobrojni kinoloki suci za rad pasa jamara, pozvani od HKS-a, mogli su gospodinu Flecku postavljati pitanja na koje je on rado i opirno odgovarao uz stru?ni prijevod nae g?ica Amalke Vukeli?. Ovaj dio ispita ne bi bio mogu? bez rova koji je ustupio Klub NLT Hrvatske, a u ?ijoj je suradnji napravljena ova prezentacija. Posebne zahvale idu gospodinu Hrvoju Bartoli?u na svestranoj pomo?i pri realizaciji ove prezentacije. I na kraju spomenimo - od 14 njema?kih lovnih terijera koji su izali na ispit, njih 9 je ispit uspjeno poloilo.

Tekst: Amalka Vukeli?

Foto: Jadranka Smojver Selimovi?

 


IPOSAMBOR6

IPOSAMBOR5.JPG

IPOSAMBOR3

IPOSAMBOR1

IPOSAMOBOR2

IPOSAMOBOR4

 

 

 
RocketTheme Joomla Templates
Copyright © 2021 kusamobor.info. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..