Suci/Judges CV

BRIGITA KREMSER – SLOVENIJA

Rođena sam 22.1.1970. Profesorica sam matematike u srednjoj školi. Imam divnog muža Benu i troje djece: dječake Tadeja, Štefa i kćer Petju. Prvog psa sam nabavila sa 14 godina. Bio je to dugodlaki škotski ovčar i ubrzo sam se jako zainteresirala za svijet pasa. Pohađali smo tečajeve obuke i položili ispit iz poslušnosti. Počela sam ići s njom i na izložbe pasa. Danas sam uzgajivač zapadnoškotskih bijelih terijera. Uzgajala sam i škotske ovčare i bišone. Prvo leglo škotskog ovčara sam imala 1986. godine, a prvo leglo westija 1993. godine. Uzgajam zajedno s majkom pod imenom uzgajivačnice Brigoree. Imala sam ili sam posjedovala i uzgojila gotovo 100 juniorskih, europskih, međunarodnih, državnih i klupskih prvaka u sve tri pasmine. Imala sam najuspješnije zapadnoškotske bijele terijere i škotske ovčare u Sloveniji. Postala sam sudac za pse 1991. godine i sudm sve pasmine FCI grupe I, II, III i IX, na međunarodnoj razini. Do sada sam ocjenjivala pse na svjetskim, europskim, međunarodnim, nacionalnim i specijalnim izložbama u Sloveniji, Finskoj, Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Irskoj, Portugalu, Njemačkoj, Švicarskoj, Nizozemskoj, Austriji, Italiji, Češkoj, Slovačkoj, Rusiji, Mađarskoj, Poljskoj, Estoniji, Latviji, Litvi, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Predsjednik sam Slovenskog kluba za terijere. Također sam član uprave Slovenskog kluba za toy pasmine. Osim toga, potpredsjednik sam uzgojne komisije Slovenskog kluba terijera i član uzgojne komisije Slovenskog kluba za britanske ovčare, ovčarske i pastirske pasmine te uzgojne komisije Slovenskog kluba za toyeve. Član sam organizacijskog odbora mariborskih izložbi pasa. Svake godine smo organizirali dvojne međunarodne izložbe popraćene posebnom izložbom terijera sa Slovenskim klubom za terijere i Slovenskim klubom za njemačke boksere. Također sam bila član organizacijskog odbora za EURODOGSHOW CELJE 2010. Na razini Kinološke zveze Slovenije bila sam član nadzornog odbora i član sudačkog odbora. Obrazovno povjerenstvo imenovalo me je ispitivačem za nove suce.

I was born on 22.1.1970. I am a professor of mathematics on secondary school. I have a wonderful husband Beno and three children: boys Tadej, Stef and daughter Petja.
I got my first dog when I was 14 years old. She was a Rough Collie and soon I became very interested in dog world. We attended training classes and passed an exam in Obedience. I started going to Dog Shows with her as well.
Today I am a breeder of West Highland White Terriers. I bred also Rough Collies and Bichon Frise. I had my first Collie litter in 1986 and my first Westie litter in 1993. I am breeding together with my mother under the kennel name Brigoree. I have or had owned or bred almost 100 Junior European, international, national and club champions in all three breeds. Now I have most successful West Highland White Terriers in Slovenia.
I became a judge in 1991 and I am eligible to judge the complete FCI groups I, II, III, V and the IX on an international level. Until now I have judged the breeds from all my groups on World, European, international, national and special shows in Slovenia, Finland, Sweden, Norway, Russia, Denmark, Ireland, Portugal, Germany, Switzerland, Netherlands, Belgium, Austria, Italy, Czech republic, Slovakia, Hungary, Poland, Ukraine, Estonia, Latvia, Lithuania, Croatia, Macedonia, Serbia and Bosnia.
I am a President of Slovenian Club for Terriers. I am also a Board member of Slovenian Club for toy dogs.
Besides that I am a Vice President of Breeding Committee of Slovenian Terriers Club and a President of Breeding Committee of Slovenian Club for Toy dogs.
I am a member of organising Committee for Maribor Dog Shows. Annually we organise double international shows accompanied with a terrier special show with Slovenian Club for Terriers and Slovenian Club for German Boxers.
I was also a member of Organising committee for EURODOGSHOW SLOVENIA 2010.
On the level of Cynological Association of Slovenia I have served as a member of
Supervising Committee and as member of Judges Committee. I was named as an examiner for new judges by Educational Committee.

SANJA VRETENIČIĆ – CRNA GORA

Sanja Vreteničić dobila je svog prvog psa sibirskog haskija 1990. godine.  FCI je sutkinja od 1995. FCI All Round sutkinja, Junior handling natjecanja i BIS sutkinja. Sudila je u mnogim zemljama Europe, Afrike, Australije i Azije. Početkom 1999. godine registrirala je uzgajivačnicu sibirskih haskija ‘Icily’. Do sada je imala mnogo pasa koji su: FCI Europski pobjednik, MULTI Ch, INT Ch, MULTI BIS, BISS, kao i razni nacionalni Ch u ljepoti.

Sanja Vreteničić got her first dog Siberian Husky in 1990. She is FCI judge since 1995. She is FCI All Round judge, Junior handling competition and BIS judge.
She had judged in many countries in Europe, Africa, Australia and Asia.
At the beginning of 1999, she had registered kennel of Siberian Huskies ’Icily’.
Until now she has many dogs that are: FCI European Winner, MULTI Ch, INT Ch, MULTI BIS, BISS and various National Ch in beauty.

LEJLA ALIĆ – BOSNA I HERCEGOVINA

Rođena sam 1979. godine u Sarajevu, gdje i danas živim. Moj prvi pas bio je veliki crni šnaucer Aron, vrlo jedinstven pas, koji me je toliko toga naučio. Bio je uspješan u izložbenom ringu i moj najbolji prijatelj osam godina. Sudac sam od 2011. prvenstveno za pinčere, šnaucere i dobermane, a zatim sam polagala i položila ispite za cijele FCI grupe II, III, V, IX i X. Uzgajam i izlažem patuljaste i velike šnaucere pod imenom uzgajivačnice Black Almas, također i sportski radim sa velikim šnaucerom. 2012. godine osnovala sam Klub šnaucera i pinčeva u Bosni i Hercegovini, čiji sam i danas predsjednik. U Bosanskom kinološkom savezu predsjednik sam uzgojne komisije za sve pasmine šnaucera i pinčeva. Dio sam organizacijskog tima najljepše međunarodne izložbe pasa u Bosni i Hercegovini, Sarajevo Winner, i već nekoliko godina rado posvećujem svoje vrijeme ovom zanimljivom poslu. Dugi niz godina vezana sam za šnaucere i pinčeve i istinski sam uživala u svakoj specijaliziranoj izložbi koju sam sudila, sudjelovala kao izlagač ili posjetila. Na svakoj od njih sam nešto naučila, doživila i otkrila.

I was born in 1979 in Sarajevo, where I still live today.My first dog was a black Giant Schnauzer Aron a very special dog who taught me so much. He was a successful dog in the show ring and my best friend for eight years.
I am the Judge since 2011 primarily for Pinschers, Schnauzers and Dobermans, and then I also took and passed the exams for the entire FCI groups II, III, V, IX and X. I’m breeding and showing Miniature and Giant Schnauzers under the kennel name Black Almas, also Im working with giant Giant Schnauzer. In 2012 I founded Schnauzer and Pinscher Club in Bosnia and Herzegovina of which I am still a president. In Bosnian Kennel Club I’m president of breeding committee for all schnauzer and pinscher breeds.
I have been a part of the organizing team of the most beautiful international dog show in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo Winner, for several years and enjoy devoting my time to this interesting work.
For many years I have been attached to Schnauzers and Pinschers, and I truly enjoyed each specialized show I have judged, participated as an exhibitor or visited. At each one of them I have learnt, discovered and experienced something.

JANE SERAFIMOV – MAKEDONIJA

Jane Serafimov je rođen i živi u Skoplju, glavnom gradu Makedonije. Ljubitelj je terijera, uzgajivač američkih stafordskih terijera i patuljastih šnaucera, vlasnik uzgajivačnice Argeadi registrirane 2008. godine. Jedan je od osnivača Makedonskog kluba američkih stafordskih terijera i predsjednik kluba. Član je Sudačke komisije Kinološkog saveza Republike Makedonije. Sudi sve pasmine iz 1,2,3,4,5,8 i 9 FCI skupine. Sudio je na mnogim nacionalnim, međunarodnim i specijalnim izložbama u svojoj zemlji i u više od 20 drugih zemalja, kao i na EDS-u. Govori engleski, ruski i hrvatski jezik.

Jane Serafimov was born and still lives in Skopje, capital city of Macedonia. He is a Terrier lover, breeder of American Staffordshire Terriers and Miniature Schnauzers, owner of kennel Argeadi, registered in 2008. He is one of the founders of Macedonian Club for American Staffordshire Terriers and also president of the club. He is a member of Judges Committee of the Kennel Association of Republic of Macedonia. He judges all breeds from 1,2,3,4,5,8 and 9 FCI groups. Has judged many national, international and speciality shows in his country and in more then 20 other countries, as well at EDS. He speaks English, Russian and Croatian.

DUŠAN PAUNOVIĆ – SRBIJA

Počeo sam u svijetu pasa sa svojom prvom chihuahuom 1990. godine. Pas je došao je iz tada svjetski poznate uzgajivačnice iz Italije, ali s engleskim podrijetlom, donio mi je prve velike uspjehe i dao nekoliko prekrasnih potomaka štenaca od kojih sam počeo uzgoj. Uzgajivačnica Microschihuas ustanovljena je nešto kasnije,  1997. godine. Od tada do danas uzgajao sam i posjedovao 21 psa koji imaju najviše titule kao svjetski pobjednik i europski pobjednik, mnogo internacionalnih, nacionalnih šampiona na svim kontinentima i mnogo pobjednika BIS-a. Kao sudac sam počeo kao vrlo mlad i sada već 25 godina sudim po cijelom svijetu, u oko 70 zemalja uključujući najveće izložbe kao što su Svjetska izložba pasa, Europska izložba pasa, Winner izložbe i Royal Show. Sveopći (allround) sam sudac FCI-a. Od 2005. godine predsjednik sam Kluba toy pasmina u Srbiji koji je organizirao mnoge specijalne izložbe na visokoj razini za FCI skupinu 9.  Zadnjih 15 godina sam član upravnog odbora Kinološkog društva Beograd.

I started in the dog world with my first chihuahua in 1990. He came from a world famous kennel at that time from Italy, but with an English background, he brought me the first big I winnings and made some beautiful puppies for us. Kennel name Microschihuas is established a bit later in 1997. From that time till today I bred and owned 21 dogs who have the highest titles as World Winner and European Winner, I have many International, National Champions on all continents and many BIS winners. As judge I started im my very young age and now I am 25 years judging all around the world, in about 70 countries including the biggest shows as World Dog Show, European Dog Show, Winner shows and Royal Show. From 2005 I am president of Toy Club in Serbia who organized many high level special shows for group 9.breeds. Last 15 years I am in board of kennel club Belgrade, I am an all round judge.

DAVOR JAVOR – HRVATSKA

Psi su me zanimali od malena, jednostavno volim pse. Moj prvi pas bila je ženka američkog kokera, champion i moj prvi BIS pobjednik. Imali smo i šampione afganistanskih hrta, te šampione engleskih kokera. Danas imamo samo staroengleske ovčare pod imenom uzgajivačnice Reata. OES koje smo uzgojili osvojili su titule i šampionate diljem svijeta, uključujući svjetska, europska, engleska, američka, australska prvenstva i prvake u gotovo svakoj europskoj zemlji! Imamo BIS pobjednike u Europi, Južnoj i Sjevernoj Americi, RBIS na Europskoj izložbi pasa, grupne pobjednike na Svjetskoj i na Europskoj izložbi, WD i dva puta AOM na Američkoj nacionalki, dva puta BIS na Euro-OES izložbi, BOB na Crufts itd. Naš zadnji veliki rezultat bio je s OES-om iz našeg uzgoja koji je osvojio R.BOG FCI I na Svjetskoj izložbi pasa 2021. Sve to smo postigli bez da smo istovremeno imali više od pet odraslih pasa kod kuće. Sudim pse skoro 35 godina po odobrenju HKS-a i FCI, te sam all-round sudac. Do sada sam sudio u Argentini, Austriji, Australiji, Bosni i Hercegovini, Kanadi, Kini, Hrvatskoj, Kolumbiji, Češkoj, Danskoj, Engleskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Hondurasu, Nizozemskoj, Mađarskoj, Italiji, Izraelu, Latvija, Litva, Mauricijus, Meksiko, Norveška, Filipini, Poljska, Portugal, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ukrajina, SAD. U 2019. godini sudio sam BIS na 6 kontinenata, uključujući BIS u Sydney Royalu. Jako sam ponosan što sam prvi hrvatski sudac koji je dodjeljivao CC u Velikoj Britaniji. 2014. godine dobio sam Nagradu za životno djelo u uzgoju od HKS-a. Autor mnogih članaka o psima u različitim časopisima, držao sam predavanja o psima na različitim nivoima, od početnika do sudačkih organizacija. Oženjen sam, imam 2 divne djece, magistrirao sam računalne znanosti i još uvijek uzgajam OES (bobtaile).

I’ve been interested in dogs since I was a kid, I just love dogs.  My first dog was an American Cocker bitch, Champion and my first BIS winner. We’ve had Champion Afghan Hounds and English Cockers as well. Today we only have Old English Sheepdogs under the kennel name Reata.  The OES’s that we bred have won their championships all over the World, including World, European, English, American, Australian championships and champions in almost every European country!
We have BIS winners in Europe, South and North America, RBIS at European Dog Show, Group Winners both at the World and European Shows, WD and two times AOM at the American National, two times BIS at the Euro-OES Show, BOB at Crufts  etc. Our last big result was with an OES from our breeding who won Group 2nd at the World Dog Show 2021. We achieved all that never having more than five adults at home.
I’ve been judging dogs for almost 35 years, and I am approved by the Croatian KC and FCI as an all-round judge. I have judged so far in Argentina, Austria, Australia, Bosnia and |Herzegovina, Canada, China, Croatia, Colombia, Czech Republic, Denmark, England, Estonia, Finland, France, Germany, Honduras, Holland, Hungary, Italy, Israel, Latvia, Lithuania, Mauritius, Mexico, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, USA and Yugoslavia. In 2019 I’ve judged BIS on 6 continents including BIS at Sydney Royal.
I am very proud that I am first Croatian judge who gave CC’s in UK.  
In 2014 I received an Award for lifetime achievement in breeding from Croatian KC.
Author of many articles about dogs in different magazines, I have given lectures about dogs to different audiences, from beginners to judge’s organizations.
I am married, have 2 wonderful kids, have Master’s degree in computer sciences, and still breeding OES.     

VELIMIR SRUK – HRVATSKA

Velimir Sruk rođen je u Gračecu 1952. godine, malom selu u blizini Zagreba. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1978. godine. Godine 1980. završio je poslijediplomski studij Zdravstvene ekologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nakon još dva specijalistička poslijediplomska studija na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu stekao je zvanje magistra znanosti. Stekao je doktorat znanosti. 2010. godine sa znanstvenim radom na temu „Detekcija i epizootiološki značaj mikobakterija u divljači Republike Hrvatske…“. Do sada je objavio nekoliko znanstvenih radova iz područja biomedicine, zdravstvene zaštite i lovstva. Uzgoj njemačkih kratkodlakih ptičara započeo je od 1983. pod prefiksom “Lovački san Gračeca”.  Ima četrnaest generacija pasa u svojoj uzgajivačnici do danas. Njegov uzgoj temelji se na češkoj, njemačkoj, talijanskoj i hrvatskoj krvi.  Uzgajivačnica nije velika i on ne pari leglo svake godine jer mu radne obveze ne dopuštaju prostor i vrijeme da posveti dovoljno pažnje velikom broju pasa odjednom, radije zadržava par ženki za rasplod. Čvrsto vjeruje u pokušaj poboljšanja kvaliteta pasmine u oba smjera, imajući dobar eksterijer kao i izvrsne lovne sposobnosti. Dopredsjednik je Hrvatskog kinološkog saveza i predsjednik Hrvatskog NEK kluba više od dvadeset godina te je član FCI Komisije za kontinentalne pse. Sudio je diljem Europe uključujući Španjolsku, Francusku, Italiju, Finsku, Austriju, Slovačku, Češku, Sloveniju i Srbiju te također u Australiji i Argentini. Kvalificiran je za ocjenjivanje FCI grupa IV, VI, VII, VIII i nekoliko pasmina iz grupe III kao i svih vrsta rada lovnih pasmina. Sudio je na brojnim radnim natjecanjima,  Svjetskim prvenstvima u radu ptičara i Kupu St. Hubert. Velimir Sruk was born in Gračec in 1952, a small village near the Zagreb.

He graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb in 1978 . In 1980 he completed postgraduate studies in Health Ecology at the Medical Faculty in Zagreb. After taking two other specialist postgraduate courses at the Veterinary Faculty in Zagreb, he acquired a Master of Science Degree. He obtained his Ph.D. in 2010 with the scientific work focusing on the “Detection and epizootiological significance of mycobacteria in the wildlife in the Republic of Croatia ….“ So far, he has published few scientific works relating to biomedicine, health care and hunting.
Breeding German Shorthaired pointers has been passion since 1983 under his prefix “Hunter s dream of Gračec and has fourteen generation in his kennel up until present time. His breeding is based on Czech, German, Italian and Croatian blondness . Velimir s kennel is not big and he doesn’t breed a litter each year because his work obligations don’t allow him the space and time to devote enough attention to many dogs at once, preferring to retain a couple of bitches at a time for breeding. He strongly believes in trying to improve the qualities of breed in both directions having a good shape as well as excellent hunting abilities. He is Vice president Croatian kennel club and President of Croatian kurzhar club for over twenty years as well as being a member of  FCI Commission for Continental dogs. He has judged all over Europe including Spain, France, Italy, Finland, Austria, Slovakia, Czech Republic, Slovenia, and Serbia and also in Australia and Argentina.
He is qualified to judge FCI groups IV, VI, VII, VIII and several breeders from group III as well as all breeders in hunting tests and trials for many years. He has judged in World Championship fields trials and German Shorthaired pointers and St. Hubert.

DAMIR ZELENBRZ – HRVATSKA

Rođen sam 1965 godine u Virovitici. Vlasnik sam uzgajivačnice  – OF GREENSPEED- FCI 29/93. Kinološki sam sudac za dobermane od 1994 godine.
Član sam HKS-a od 1986 g.
Prvo leglo dobermana uzgojio sam 1989 g. Kasnije sam uzgajao i belgijske ovčare – Malinois, kao i srednjeazijske ovčare. Na kraju ponovo sam se vratio prvoj ljubavi dobermanima, koje i sada uzgajam i uspješno sa dobrim rezultatima izlažem.
Paralelno sa uzgojem, 1988 godine počeo sam se baviti radnom kinologijom u KOSSP Zagreb. Sudjelovao sam u izgradnji modernog poligona KOSSP-a, natjecao se i postizao uspješne rezultate. Položio sam ispit za markiranta, imao licencu za markiranje, te sam položio ispit za voditelja tečaja. U Doberman klubu Zagreb bio sam zamjenik vođe uzgoja g. Stjepana Belka.
Kao dragovoljac sudjelovao sam od 1991. u Domovinskom ratu, u sastavu 1. Gardijske brigade Tigrovi, a kasnije prešao u 2. Gardijsku brigadu Gromovi gdje sam unutar sastava Vojne policije kao dočasnik sudjelovao u formiranju postrojbe koje sada nosi ime Obučnog centra vodiča i službenih pasa “Satnik Krešimir Ivošević”. Tamo sam do umirovljenja bio instruktor obuke za vodiče i pse.


I was born in 1965 in Virovitica. I am the owner of the kennel – OF GREENSPEED- FCI 29/93. I have been a dog judge for Dobermans since 1994. I have been a member of HKS since 1986. I raised my first litter of Dobermans in 1989. Later I also raised Belgian Malinois, as well as Central Asian Shepherds. In the end, I returned to my first love, Dobermans, which I still breed and exhibit successfully with good results. In parallel with breeding, in 1988 I started work with working cynology at KOSSP Zagreb. I participated in the construction of the modern training ground of KOSSP, competed and achieved successful results. I passed the figurant exam, had a figurant license, and passed the course for dog trainer. In the Doberman club Zagreb, I was the deputy breeding leader of founder Mr. Stjepan Belko. I am war veteran. As a volunteer, I participated in the Homeland War from 1991, as part of the 1st Guards Brigade “Tigrovi”, and later transferred to the 2nd Guards Brigade “Gromovi”, where as a non-commissioned officer within the Military Police, I participated in the formation of the unit that now bears the name of the Guide and Service Dog Training Center “Satnik Krešimir Ivošević”. There I was a dog training instructor until I retired.

MARIO VLAŠIĆ – HRVATSKA

Rođen sam 13.3.1975. u Brežicama Slovenija. Kinologijom sam se počeo baviti od malih nogu pošto mi je i otac uzgajao lovačke pse. Tako sam zavolio pse i počeo se baviti uzgojem gdje 1993 godine registriram uzgajivačnicu pod imenom “od Vlašića” FCI 62/93.
Uzgajam najviše njemačke lovne terijere a imao sam i nekoliko legala epanjel bretona i oštrodlakih jazavčara, te sam do sada uzgojio preko 500 štenaca. Sa svojim psima koje sam izlagao postigao sam zavidan uspjeh kako u ljepoti tako i u radu sa nekoliko osvojenih šampionata. Kinološki sudac postajem 1998 godine za oblik njemačkog lovnog terijera i  IV fci skupine jazavčari sve pasmine, te rad lovačkih pasa.
Međunarodni sam kinološki sudac, sudio sam u Italiji, Austriji, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Aktivni sam član KUSSN gdje sam obnašao dužnost tajnika, te sam glavni voditelj uzgoja za njemačke lovne terijere u Hrvatskoj i dugogodišnji član krovne organizacije njemačkog kluba za lovne terijere.

I was born on March 13, 1975. in Brežice, Slovenia. I started with dogs from a young age, since my father also bred hunting dogs. That’s how I fell in love with dogs and started breeding, where in 1993 I registered the kennel under the name “from Vlašić” FCI 62/93. I breed mostly German hunting terriers and I also had several litters of Epaniel Bretons and wire-haired dachshunds. I have bred over 500 puppies so far. With my dogs that I exhibited, I achieved enviable success both in beauty and in work with several championships won. I became a dog judge in 1998 for the German hunting terrier and the IV FCI group of dachshunds, and the work of hunting dogs. I am an international dog judge. I have judged in Italy, Austria, Slovenia, Serbia and Bosnia and Herzegovina. I am an active member of KUSSN, where I held the position of secretary, and I am the main breeding controler for German hunting terriers in Croatia and a long-time member of the Croatia German hunting terrier club.